تايمر غذا طرح سبزيجات

http://www.30cd.biz/upload_pic/1463572373.jpg

  قيمت فقط : 15000تومان

http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif

گران سوختن غذاي خود نباشيد
تايمر پخت غذاي طرح سبزيجات  با زنگ به شما اين امكان رو مي ده كه به موقع وقت خودتون رو تنظيم كنيد براي غذاهايي كه نياز به زمان پخت مشخصي دارن مثل كيك و...
وسيله اي كاربردي در آشپزخانه ومنزل
داراي طراحي زيبا و منحصر به فرد
قابل تنظيم تا 55 دقيقه
كوكي و بدون نياز به باتري

http://www.30cd.biz/upload_pic/1463572424.jpg

http://www.30cd.biz/upload_pic/1463572374.jpg

http://www.30cd.biz/upload_pic/1463572375.jpg

قيمت فقط : 15000تومان

http://www.30cd.biz/upload_pic/1352971655.gif